O nama

Psihološko savetovalište MASTERMIND osnovano je u Beogradu 2006. godine. Od novembra 2006. pa do danas, imali smo susret sa velikim brojem sugrađanki i sugrađana sa kojima smo zajedno radili na njihovim životnim teškoćama i izazovima. Taj rad je i nas oplemenio i učinio da još bolje razumemo dinamiku ljudske psihe, čime smo stekli iskustvo za susret sa svim poznatim psihičkim tegobama.

Ova stranica predstavlja novu etapu u našem radu koji će biti usmeren ka psihoonkološkom radu, psihoterapijskom online savetovanju, kao i objavljivanju stručnih radova iz oblasti psihologije i psihoterapije.

Čime se bavimo

Psihoterapija

U MASTERMIND-u se od osnivanja primenjuje integrativni pristup, odnosno kombinacija najboljih elemenata klasične analitičke psihologije Karla Junga, zatim Perlsove Geštalt psihoterapije i Jalomove egzistencijalističke psihoterapije, sa korišćenjem proverenih tehnika KBT-a.

Psihološko testiranje

U savetovalištu MASTERMIND može se obaviti psihološko testiranje koje pomaže da se lakše odlučite kod izbora zanimanja, ali i da odredite koeficijent inteligencije ili karakterne osobine. Testovi koji se primenjuju su verifikovani psihološki testovi koji se koriste kako na klinici, tako i u okviru regrutacije u kompanijama.

Psihoonkologija

Savetovalište MASTERMIND pruža uslugu savetovanja osobama obolelim od kancera, kao i njihovim porodicama. Kao pioniri u ovom polju, na sajtu ćemo objaviti veći broj naučnih radova iz oblasti psihoonkologije.

Psihoterapija

Šta je psihoterapija? Kako ovaj proces izgleda iz ugla samog psihoterapeuta? Koji su modeli najzastupljeniji? Kako izabrati najoptimalnijeg terapeuta?

Carl Gustav Jung:

“Svi hodamo u premalim cipelama. I ono što mislim ovom metaforom jeste da svi živimo u prilagođenom i zaštićenom svetu, ali svetu koji nas blokira da budemo ono što jesmo. Tako ostajemo zaglavljeni u sopstvenom životu”.

Sean Stephenson:

“Potrebno je imati viziju onoga što želite, vrlo jasno u svom umu šta je to što želite od svog života, za svoju porodicu, posao. Toliko nas nikad nema vremena za ovo. Ne vidimo koliko je vredno da stvorimo u svojoj glavi slike života kakvog bismo želeli da živimo. Mislimo da je to glubljenje vremena”.

Najnoviji radovi

Pročitajte sve tekstove