O nama

Psihološko savetovalište MASTERMIND osnovano je u Beogradu 2006. godine. Od novembra 2006. pa do danas, imali smo susret sa velikim brojem sugrađanki i sugrađana sa kojima smo zajedno radili na njihovim životnim teškoćama i izazovima. Taj rad je i nas oplemenio i učinio da još bolje razumemo dinamiku ljudske psihe, čime smo stekli iskustvo za susret sa svim poznatim psihičkim tegobama.

Ova stranica predstavlja novu etapu u našem radu koji će biti usmeren ka psiho-onkološkom radu, psihoterapijskom online savetovanju, kao i objavljivanju stručnih radova iz oblasti psihologije i psihoterapije.

Čime se bavimo

Psihoterapija

U MASTERMIND-u se od osnivanja primenjuje integrativni pristup, odnosno kombinaciju najboljih elemenata klasične analitičke psihologije Karla Junga, zatim Perlsove Geštalt psihoterapije i Jalomove egzistencijalističke psihoterapije, sa korišćenjem proverenih tehnika KBT-a.

Psihološko testiranje

U savetovalištu MASTERMIND može se obaviti psihološko testiranje koje pomaže da se lakše odlučite kod izbora zanimanja, ali i da odredite koeficijent inteligencije ili karakterne osobine. Testovi koji se primenjuju su verifikovani psihološki testovi koji se koriste kako na klinici, tako i u okviru regrutacije u kompanijama.

Psiho-onkologija

Savetovalište MASTERMIND pruža uslugu savetovanja osobama obolelim od kancera, kao i njihovim porodicama. Kao pioniri u ovom polju, na sajtu ćemo objaviti veći broj naučnih radova iz oblasti psiho-onkologije.

Psihoterapija

Šta je psihoterapija? Kako ovaj proces izgleda iz ugla samog psihoterapeuta? Koji su modeli najzastupljeniji? Kako izabrati najoptimalnijeg terapeuta?

Carl Gustav Jung:

“Svi hodamo u premalim cipelama. I ono što mislim ovom metaforom jeste da svi živimo u prilagođenom i zaštićenom svetu, ali svetu koji nas blokira da budemo ono što jesmo. Tako ostajemo zaglavljeni u sopstvenom životu”.

Sean Stephenson:

“Potrebno je imati viziju onoga što želite, vrlo jasno u svom umu šta je to što želite od svog života, za svoju porodicu, posao. Toliko nas nikad nema vremena za ovo. Ne vidimo koliko je vredno da stvorimo u svojoj glavi slike života kakvog bismo želeli da živimo. Mislimo da je to glubljenje vremena”.

Najnoviji radovi

Pročitajte sve tekstove