Anksioznost – šta uraditi

Tekstovi

Šta je anksioznost ? Anksioznost je poremećaj koji se definiše kao osećaj teskobe odnosno potištenosti, straha, nelagode, nervoze, treperenja. U ovo stanje osoba dolazi spontano ili usled stresnog dogadjaja ili perioda. Ovo stanje koje karakteriše i visok stepen uznemirenosti, a često i straha, ponekad je posledica fizičke (a zbog toga i nervne) iscrpljenosti. Potiskivanje emocija, kao i KLIKNITE ZA NASTAVAK

Jung & Perls

Tekstovi

Karl Gustav Jung Karl Gustav Jung je osnivač analitičke psihologije. Prema Jungu, čovek je kompleksno biće: seksualno i religijsko, nagonsko i duhovno, nesvesno i svesno, iracionalno i racionalno. Ličnost je određena prošlim zbivanjima, kao i planiranjem budućnosti. Nesvesno, za Junga, nije samo deponija rđavih nagona, nego je i izvor mudrosti. Pored ličnog nesvesnog, u čiji KLIKNITE ZA NASTAVAK

Depresija

Tekstovi

Depresija – simptomi Depresija je poremećaj ponašanja (neuroza) i spada u najčešće psihičke poremećaje. Depresija može biti blaga i skoro neprimetna, ali i teškog oblika koji ima visok stepen anksioznosti. Najčešći simptomi depresije su: pesimizam, osećaj nesreće, bede, neuspešnosti, bezvoljnosti, ružnoće, bezvrednosti života, suicidalne misli. Ove simptome prate poremećaj bioritma, usporenost aktivnosti, nesanica, smanjenje (ređe povećanje) KLIKNITE ZA NASTAVAK

Bipolarni poremećaj

Tekstovi

Bipolarni poremećaj – po definiciji Bipolarni poremećaj poznat ranije i kao manično-depresivni poremećaj (psihoza), predstavlja po definiciji postojanje promena raspoloženja koje variraju od depresivnog do maničnog. U depresivnoj fazi osoba se oseća tužno, bezvoljno, smanjene je aktivnosti, može imati suicidalne misli, anksiozna je, poremećeno je spavanje, ima problem sa koncentracijom… Kada se raspoloženje promeni i nastupi manična faza, KLIKNITE ZA NASTAVAK

Uvod u psihoonkologiju

Tekstovi

Psihoonkologija (ili psiho-onkologija ili psihosocijalna onkologija) svrstava se u naučne discipline u okviru medicinskih nauka. Kao takva, trebalo bi da bude predmet interesovanja pre svega medicinskog osoblja u zdravstvenim ustanovama koje se bave onkološkim pacijentima. Lekari, medicinske sestre, medicinska braća i tehničari u bolnicama, psihoonkolozi, kao i negovatelji u palijativnim centrima, predstavljaju osobe koje svakog KLIKNITE ZA NASTAVAK

Značaj razvoja psihoonkologije

Tekstovi

U Republici Srbiji se godišnje otkrije oko 32 hiljade novih slučajeva malignih bolesti, a godišnje od karcinoma umre oko 20 hiljada ljudi, što čini ukupno oko 70 hiljada onkoloških pacijenata u svakom trenutku. Vlada Republike Srbije donela još 2005.godine Strategiju o palijativnom zbrinjavanju, a zatim i Nacionalni program Srbije protiv raka, gde se navodi da KLIKNITE ZA NASTAVAK

Etički izazovi psihoonkologa

Tekstovi

Etika se odnosi na “sagledavanje principa i vrednosti na osnovu kojih odlučujemo šta je ispravno, a šta nije”. Isto tako i u radu sa onkološkim pacijentima, potrebno je imati svest o etičnosti naših stavova, principa i odluka. Onkološki pacijenti u bolnici imaju kontakt pre svega sa lekarima i medicinskim osobljem, pa onda i sa psihoonkologom. KLIKNITE ZA NASTAVAK

Panični poremećaj

Tekstovi

Iako se smatra da je panični poremećaj nastao kao posledica straha od smrti, praksa je pokazala da je to površinski nivo ovog problema i da se u pozadini takođe krije strah, ali strah od života. Do prvog napada panike dolazi najčešće u nimalo uzbudljivim situacijama kao što je vožnja u gradskom prevozu, na ulici, u KLIKNITE ZA NASTAVAK