Depresija

Depresija – simptomi

Depresija je poremećaj ponašanja (neuroza) i spada u najčešće psihičke poremećaje. Depresija može biti blaga i skoro neprimetna, ali i teškog oblika koji ima visok stepen anksioznosti.

Najčešći simptomi depresije su:
pesimizam, osećaj nesreće, bede, neuspešnosti, bezvoljnosti, ružnoće, bezvrednosti života, suicidalne misli.
Ove simptome prate poremećaj bioritma, usporenost aktivnosti, nesanica, smanjenje (ređe povećanje) libida i apetita.

Depresija ponekad nastaje spontanto, kada zbog načina života ili životnog doba dođe do disbalansa u lučenju hormona. Osobe koje imaju problem sa štitnom žlezdom, uglavnom bi trebalo da se prvo pozabave time. Ako mesecima idete na spavanje posle ponoći, lučenje melatonina je smanjeno, pa je i vaša depresija stanje koje je nastalo (i) zbog ove navike. Tek kada se isključe ovakvi faktori, može se pristupiti suočavanju sa depresijom u psihološkom smislu.

Vrste depresija

Prepoznajemo dva načina ispoljavanja poremećaja raspoloženja:
unipolarna depresija– gde raspoloženje oscilira naniže i
bipolarni poremećaj– gde se naizmenično smenjuju periodi depresije sa periodima manije (minus i plus faze)

Sklonost ka depresiji je kod oko 10 procenata odrasle populacije, a kod žena se javlja dva puta češće nego kod muškaraca.

Psihoterapija

Depresija se leči psihoterapijom. To nije kratkotrajni proces, kao što ni depresija ne nastaje preko noći. Razmišljanje starijih psihoteraputa, pa i Junga, je da lečenje traje onoliko vremena koliko je i pacijent pod depresijom. Danas su ipak razvijene tehnike kojima se prevazilaženje ovog poremećaja može ubrzati, ali u svakom slučaju taj period nije kratak. Psihoterapija može trajati od tri meseca do nekoliko godina.
Depresija uvek ima simptome koji su „namenjeni“ baš Vama, pa biste uz adekvatnu pomoć terapeuta, baš Vi najbolje mogli da ih razumete,
Depresija nastaje zato što je potrebno da se promenite
Depresija je, ako je razumete i prihvatite, poziv na novi početak. Ovde je akcenat na prihvatanju i neopiranju. Jung je rekao da što se više opiremo, to je ono čemu se opiremo – jače.
Nerazumevanje nastaje kada se depresija poistoveti sa simptomima koje pravi. U tom smislu, simptomatska terapija ne može da izleči depresivnu dušu, već može da ukloni ili ublaži simptome, ali to ne znači da se isti neće vratiti. Jedino holistički, odnosno ukupni pristup može dati rezultate.
Na prvom mestu u Vašem razmišljanju kod prevazilaženja depresije bi trebalo da bude samospoznaja i kontrola nad sobom. Izrazito je bitno prepoznati  trenutak u kom je depresija počela, odnosno zašto je depresija počela baš tada. Ovim dolazite do spoznaje o približnom danu i/ili odluci kada ste počeli da živite u neskladu sa sobom.

Antidepresivi

Ponekad, u zavisnosti od težine simptoma, u terapiju se uključuje i neki od lekova iz grupe antidepresiva. Treba znati da ovi lekovi imaju i neželjena dejstva, pa se treba upoznati sa detaljima. Takođe, antidepresive ne treba uključivati kod blagih depresija, već se treba pre svega osloniti na snagu depresivne osobe i imati na umu da duša uvek teži isceljenju.

Antidepresivi mogu umanjiti ili otkloniti simptome depresije, ali ne mogu rešiti uzrok nastanka depresije, pa se ona, u slučajevima pogrešne terapije, po pravilu vraća u istom ili obliku jačeg intenziteta. Pored ovoga, uklanjanje simptoma pomoću lekova, otežava razumevanje poruke koju dobijamo depresijom. Smanjuje se komunikacija sa dubljim delovima duše, analiza snova se retko može koristiti u takvoj situaciji kao terapijska metoda. Može doći i do osećaja da je rešen problem, pa se i depresivna osoba ponekad oseti zadovoljnom i odustaje od rada na sebi. Samo retko u takvim slučajevima, osoba može imati trajno popravljeno stanje.

Samopomoć

Posebno u ranim fazama poremećaja, primećeno je da promena sredine, fizička aktivnost u prirodi, solarna terapija, te upotreba kantariona daju lepe rezultate u smanjenju simptoma depresije.

Poremećaj u lučenju hormona serotonina i melatonina može se u dobroj meri rešiti uvođenjem reda kod odlaska uveče na spavanje. Navika da zaspimo pre ponoći jeste teška, ali je takvo spavanje blagotvorno za nas.
Pored ovoga, treba izbegavati izlaganje ekranima (kompjuter, mobilni telefon, televizor) barem sat vremena pre odlaska u krevet.
Homeopatija u kombinaciji sa psihoterapijom, pokazuje dobre rezultate.