O nama

Savetovalište Mastermajnd je svoj rad zasnovalo na Analitičkoj psihologiji koju je razvio švajcarski psihijatar Karl Gustav Jung, kao i Geštalt psihoterapiji Frica Perlsa. U radu sa pojedincima, sprovodi se specifična terapija proizišla iz višedecenijskog naučnog istraživanja i empirijskog rada.

Rad savetovališta podeljen je na Individualni program i Grupni program.

Kao što se nebo ogleda u vodi, tako se i naše nesvesno ogleda u našem svesnom. Što je voda mirnija,lakše uviđamo svoju prirodu. Često je slučaj da se naša psiha uzburka samo od sitnog i naizgled nevažnog dogadjaja. Talasi koji tada nastanu, mogu poremetiti našu psihičku ravnotežu. Prepoznati talas u sebi i obratiti se psihoterapeutu za pomoć, već je veliki korak u pravcu prevazilaženja nastalog problema. „Ništa ne možemo promeniti, ako to najpre ne prihvatimo“.

Analitičko savetovalište Mastermajnd (Mastermind) osnovano je 2006. godine u Beogradu. Počeli smo sa praksom u prostoru u Đure Đakovića, da bismo se duže zadržali u Krfskoj ulici. Konačno 2014. godine pronalazimo prostor koji može da odgovori svim potrebama i od tada počinje nova etapa u našoj praksi.

Savetovalište Mastermajnd od 2011.godine uspostavlja saradnju i sa Sekretarijatom za socijalnu zaštitu Grada Beograda, koji nam te godine izdaje zahvalnicu.