Psihoonkologija

Savetovalište MASTERMIND pruža uslugu savetovanja osobama obolelim od kancera, kao i njihovim porodicama.

Psihoonkolozi danas sve više imaju pacijente koji uspešno prolaze kroz ceo proces lečenja i bivaju u potpunosti izlečeni. Takođe, povećano je i očekivano vreme do pojave recidiva kod nekih oblika malignih bolesti. Ako se složimo da čovek po svojoj prirodi uči celog života, tako je i period od saopštavanja dijagnoze pa do izlečenja (u tom slučaju), vreme kada je moguće da se promene životne navike i nastavak života provede u većem miru sa samim sobom, da se bude bolja i srećnija osoba.

Reakcija osobe na informaciju o neizlečivoj bolesti je izrazito emotivna. Različito se ta emocija iskazuje. Kod nekoga je to momentalna uznemirenost, dok se kod drugih emocija ne vidi, ali to ne znači da ne postoji. Psihološki posmatrano, smatramo da je poželjnije da osoba odreaguje, makar i burno, nego da potiskuje svoju reakciju.

Adaptacija pacijenta na novonastale uslove spada u ključne zadatke psihoonkologa. Nakon prvobitne reakcije neverice, poricanja i/ili očaja, a zatim i pojave anksioznosti, depresije, ljutnje i osećaja krivice, pacijent uz adekvatnu psihološku podršku počinje sa prilagođavanjem situaciji u kojoj se našao. Pacijent se suočava sa realnošću, definiše nove ili redefiniše stare ciljeve, budi nadu i nastavlja sa aktivnostima.

Pročitajte neke od tekstova na ovu temu:

Uvod u psihoonkologiju

Značaj razvoja psihoonkologije

kontakt@mojaterapija.com