Psihoterapija

Terapija se zasniva na međusobnom poverenju i iskrenosti. Kada postoji nervoza ili osećaj nesreće, straha, nerazumevanja, a da to stanje traje duže vremena i postoji utisak da se ne može prevazići sopstvenim kapacitetima, potrebno je obratiti se terapeutu za pomoć. Anksiolitici i antidepresivi nisu zamena za terapiju i po pravilu nemaju suštinski efekat. 

Psihoterapija podrazumeva aktivno učestvovanje i terapeuta i osobe kojoj je potrebna pomoć (dijalektički postupak), koji zajedno rade na otklanjanju problema koji se identifikuje kao takav. Ona nije ograničen rokovima, već se odvija u skladu sa dinamikom nesvesnog. Kao takva, ona je jedinstvena za svakoga.

Cilj psihoterapije

Cilj terapije je rešavanje psihičkih poremećaja i smetnji. Ovo se pre svega odnosi na psihopatološke pojave kao što su depresija, nervoza, strah, bipolarni poremećaj, nesanica, gubitak samopouzdanja, emotivni problemi, socijalna deprivacija, adolescentska kriza, ali i druge psihosomatske i somatopsihičke poremećaje.

Depresija je poremećaj ponašanja (neuroza) i spada u najčešće psihičke poremećaje. Depresija može biti blaga i skoro neprimetna, ali i teškog oblika koji ima visok stepen anksioznosti.

Anksioznost je poremećaj koji se definiše kao osećaj teskobe odnosno potištenosti, straha, nelagode, nervoze, treperenja. U ovo stanje osoba dolazi spontano ili usled stresnog dogadjaja ili perioda.

Terapija se ne zaustavlja na otklanjanju uzroka i posledica nastalih tokom života pojedinca, već svakome nudi program psihičkog rasta koji omogućava da osoba kvalitetnije sagledava svet oko sebe i lakše se suočava sa izazovima koji se pred svakog od nas postavljaju. Tako se postiže uravnotežen odnos prema okruženju, zadovoljstvo na ličnom i profesionalnom planu, sposobnost da se pomogne drugima.
Jedan termin terapije traje 45 minuta i po pravilu se odvija jednom nedeljno.

kontakt@mojaterapija.com